مشاوره نیمکت به چه صورت انجام می شود؟

مشاوره نیمکت به چه صورت انجام می شود؟

ژوئن 30, 2019

طراحی دکوراسیون آنلاین ارسال تصاویر و صورت مساله دکوراسیون توسط شما انجام می شود.

در این مرحله چنانچه نیاز به تصاویر یا توضیحات بیشتری باشد، این موضوع به اطلاع شما می رسد.

کلیه توضیحات و تصاویر شما نزد ما به امانت محفوظ و کاملا محرمانه خواهند بود.

بررسی و جمع بندی طراحان دکوراسیون در خصوص پاسخ و راه حل های چیدمان ظرف مدت سی دقیقه یا بیشتر انجام می شود.

در صورت لزوم به صرف زمان بیشتر هزینه اضافه از شما اخذ نمی گردد.

لازم است مستحضر باشید که به دلیل زمان و سبک مشاوره نیمکت، پاسخ به پرسش هایی که نیازمند ترسیم نقشه های دو و سه بعدی هستند شامل این مشاوره نمی گردد. در صورت تمایل شما به دریافت پاسخ در این مشاوره ها، پاسخ ها به صورت حدودی و با بیان ضوابط ارائه می گردد.

تعیین زمان مشاوره و نوع مشاوره توسط منشی گروه اتود به وسیله تلگرام با شما هماهنگ می گردد که می توانید در خصوص زمان و نحوه دریافت آن شیوه مدنظر خود را انتخاب بفرمایید.

ارائه پاسخ نهایی به شما در مدت زمان بیست دقیقه انجام می شود.

    سبد خرید