گاه نوشته های یک معمار ؛ آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید…

نوشته های مرتبط
1 دیدگاه
شاعر خاموش

لذت بردم
هم از نوشته ها و هم از ویدئو ها

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.