ارتفاع استاندارد نصب تلویزیون روی دیوار اتاق خواب

ارتفاع نصب تلویزیون در اتاق خواب، به دلیل ارتفاع قابل تغییر تخت خواب ها،  استاندارد کاملا دقیق و عدد مشخصی ندارد و بستگی به ابعاد اتاق خواب، ارتفاع و ابعاد تخت (فاصله قرار گرفتن فرد از مکانی که دراز کشیده تا دیوار مقابل) و زاویه ایجاد شده بین فرد با مرکز صفحه نمایش دارد.

یکی از استانداردهای کلی عدد 50 سانتی متر را به عنوان مبنای فاصله سطح تخت خواب تا پایین ترین نقطه تلویزیون پیشنهاد می کند.

توصیه ما به عنوان طراح اینست که پس از چیدمان اتاق خواب، با توجه به فضایی که در دسترس شما قرار دارد اقدام به نصب تلویزیون بفرمایید.

برای دریافت راهنمایی در خصوص ارتفاع استاندارد نصب تلویزیون روی دیوار اتاق خواب و جایگاه آن می توانید از طریق بخش مشاوره دکوراسیون رایگان با ما تماس حاصل بفرمایید.

مشاوره دکوراسیون آنلاین و رایگان اتود

فاصله استاندارد چیدمان تلویزیون نسبت به تخت خواب

در خصوص استاندارد فاصله استاندارد تلویزیون با تخت خواب، به دلیل ابعاد غالبا کوچک اتاق خواب در مقایسه با پذیرایی و نشیمن بهتر است بیشترین فاصله ممکن را مدنظر قرار دهید، حداقل فاصله از مکان قرار گرفتن سر بر روی تخت را می توانید از جدول زیر استخراج کنید.

فاصله استاندارد نصب تلویزیون