تجربیات و ایده ها باید جدید و غیر تکراری باشند؟

خیر! می تونید هر موضوعی رو که تمایل دارید مطرح بفرمایید.

موضوعاتی که بارها تکرار شدند ممکنه در کنار هم قرار بگیرن و در یک بخش منتشر بشن، اما مانعی برای عدم انتشار اون ها وجود نداره.