در چه موردی میتونم تجربه یا پیشنهادم رو بنویسم؟

هر موردی که تصور می کنید ممکنه برای خونه ها و فضاهای داخلی مفید باشه.

ما هم اول تصمیم داشتیم فقط تجربیات دکوراسیون و دیزاین رو منتشر کنیم اما بعد که متوجه شدیم پیشنهادات و ایده های مربوط به خانه داری و خرید هم مورد توجه کاربران ما هست، تصمیم گرفتیم اونا رو هم به لیست اضافه کنیم.